ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Specializovaná organizace chovatelů koček

CLUB BOHEMICUM CULTORUM FELUM NOBILUM - Český klub chovatelů ušlechtilých koček

IČ: 70899444

číslo bankovního účtu: 4200210545/6800 - Sberbank CZ, a.s. - členské příspěvky, dary, sponzoring

IBAN: CZ9568000000004200210545

Pro placení členských příspěvků jako variabilní symbol uvádějte číslo své členské legitimace a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení, za koho je platba provedena.

 

Jméno

funkce

telefon

e-mail

poznámka

Aleš Špírek

předseda

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

administrace webu

Lucyna Hamerníková

jednatelka

605 254 957

325 594 850

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

přihlášky na výstavu, krycí listy

Šárka Anežka Špírková

pokladní

607 075 125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pokladní, členské příspěvky, přihlášky na výstavu, krycí listy