ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Specializovaná organizace chovatelů koček

CLUB BOHEMICUM CULTORUM FELUM NOBILUM - Český klub chovatelů ušlechtilých koček

IČ: 70899444

číslo bankovního účtu:  301412439/0300 - Československá obchodní banka, a. s.  - členské příspěvky, dary, sponzoring

 

Pro placení členských příspěvků jako variabilní symbol uvádějte číslo své členské legitimace a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení, za koho je platba provedena.

 

Jméno

funkce

telefon

e-mail

poznámka

Aleš Špírek

předseda

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

administrace webu

Lucyna Hamerníková

jednatelka

607 545 868

325 594 850

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

přihlášky na výstavu, krycí listy

Šárka Anežka Špírková

pokladní

608 99 44 99

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pokladní, členské příspěvky, přihlášky na výstavu, krycí listy